disco_dance.png

Zajęcia prowadzi-Marcelina - dyplomowana instruktorka tańca. Cechy charakterystyczne tego stylu to szybkie tempo, dynamika i ekspresja Bardzo żywe i energiczne choreografie. Kroki i figury taneczne oparte są o precyzyjny, dynamiczny ruch z uwzględnieniem izolacji, kontroli i koordynacji poszczególnych części ciała. Styl ten składa się z częstej zmiany dynamicznych kroków charakterystycznych dla stylu disco, a także z elementów jazzowych i elementów tańca klasycznego (np. fale, skoki jazzowe, skoki szpagatowe, grand battement, obroty, piruety, wyskoki baletowe, elementy wykonane w parterze (na podłodze), (np. szpagat, szpagat naprzemienny, przewroty na boki, przetoczenia, ślizgi itd.). Występują w nim ciekawe kombinacje połączonych ww. elementów. Prezentacja disco dance może również zawierać styl i elementy tańca latynoamerykańskiego i belly dance, ale nie mogą one dominować. Tancerze powinni idealnie interpretować i odzwierciedlać charakter, rytm, tempo i styl  muzyczny. Powinni uwzględniać akcenty muzyczne. Disco dance jest bardzo widowiskową techniką. Jednak koordynacja wszystkich elementów w tym stylu wymaga od tancerzy bardzo dużych umiejętności technicznych, wysokiej sprawności fizycznej tancerzy  oraz znajomości różnych technik  tanecznych.

disco_dance1.jpg   disco_dance3.jpg   disco_dance2.jpg