zgloszone zespoly.png

Lista zgłoszonych zespołów zostanie podana po dniu 16 V mailowo w programie Konkursu.